dilluns, 30 d’abril de 2012

RETALLS

Revista VALLÉS.  Número 1685. Dimarts, 5 d'agost de 1970.

Festa Major de Cardedeu.
- Les festes majors a primer terç de segle
- La Festa Major i la pluja
- Entrevista a Joan Martí
- La Verge Maria, Patrona de Cardedeu.
Per Pere Comas.
Podeu consultar l'original a l'arxiu de l'Espai31 de Cardedeu.


RETALLS

Revista VALLÉS.  Número extraordinari estiu de 1966.

Cardedeu. Miscel:lània d'actualitat per Pere Comas.
Podeu consultar l'original a l'arxiu de l'Espai31 de Cardedeu

VALLÉS EXTRAORDINARI ESTIU 1966

VALLÈS ESTIU DE 1966.

dissabte, 15 d’octubre de 2011

Història de la Parròquia de Santa Maria de Cardedeu

 

Pere Comas i Duran.
Les darreres excavacions realitzades al presbiteri de l'actual església parroquial amb motiu de la seva remodelació l'any 1997, han posat han descobert tot el perímetre de l'absis romànic del segle XII i sota d'ell encara ha aparegut una construcció més primitiva, un absis més petit, pre-romànic, que testifica un culte cristià encara anterior.
Tanmateix, els primers documents escrits on es referencia la presència d'una comunitat cristiana són de començaments del segle XI. Concretament de l'any 1009, on es manifesta el desig de restaurar la vida canònica de l'església de Cardedeu, i de l'any 1013, en una escriptura dels comtes de Barcelona per la qual retornen als veïns de Vilalba uns terrenys que havien comprat i que limitaven a ponent amb Santa Maria de Cardedeu. D'una antiguitat semblant data la Capella de Sant Corneli i Sant Cebrià, situada darrera l'església parroquial i documentada des de l'any 1138.
A l'època medieval l'església era de dimensions més reduïdes que l'actual, d'estil romànic, com ho testifiquen la testera de l'esglesiola, visible actualment en un dels laterals de l'edifici, amb una finestreta romànica i els carreus de la teulada. L'absis romànic desaparegué amb la reconstrucció i ampliació del temple, l'any 1886, després de la guerra dels carlins. Sabem gràcies a les visites pastorals del bisbe que la parròquia estava servida per diversos clergues i que tenien ensems la notaria del terme. En aquella època, any 1497, a la parròquia hi havia 64 focs, que arribaren a ser 88 l'any 1553.
L'actual església es creu que va començar a ser edificada entre els anys 1581 i 1582. S'hi treballà tot el segle XVII i fou acabada l'any 1698, quan era rector Mn. Esteve Escariu. En aquella època Sant Josep Oriol feia cura de repòs a la masia de can Diumer, a Cardedeu. El mateix rector va erigir la Creu de Terme (1679) i la capelleta del Sant Crist de l'Hospital (1699) i realitzà importants obres d'ampliació de l'església, que la deixaren gairebé com és ara, llevat de la portalada que és obra posterior, de l'any 1780. Dita portalada, de pedra arenosa, està formada per un timpà de baix-relleus, representant la Verge voltada de serafins en la seva assumpció. El timpà està sostingut per dues cariàtides que representen la joventut i la vellesa, a més d'altres al•legories (el Sol, l'escut de la vila, els lliris i els cardots).
El campanar és de finals del segle XVI. Es tracta d'una torre quadrada de 27 metres d'alçària, amb merlets i gàrgoles en el terradet. Les campanes que hi són col•locades responen als noms de “Teresa”, fosa l'any 1742, i “Maria Assumpta”, “Pilar” i “Laieta”, beneïdes l'any 1947. Des de la Festa Major de 1880 el rellotge instal•lat en el terradet va donant les hores i els quarts a tota la vila.
El 6 de novembre del 1873 l'església fou cremada pels carlins per tal d'assolir la rendició de quaranta liberals que s'havien refugiat al campanar. Tement que les voltes centrals s'ensorrarien, foren enderrocades, i per falta de diners no pogueren ser reconstruïdes fins que es féu la reforma de l'any 1886, essent inaugurada l'església renovellada el primer dia de la Festa Major de l'any 1888. El rector del moment, Mn. Pere Cabot consignà per escrit en un diari interessants notícies de la vila i dels fets ocorreguts durant el seu mandat (1853-1887). En aquells moments, any 1868, el cementiri, adossat fins aleshores als murs de l'església, fou traslladat al nou cementiri on ara hi ha la plaça Joan Alsina i l'any 1921 al seu actual emplaçament.

dijous, 15 de setembre de 2011

DONACIÓ DELS GEGANTS MOROS A LA PARRÒQUIA

El 15 de setembre de 1910, la colònia d'estiuejants de Cardedeu va fer donació dels gegants moros. "El Gegant" i "la Geganta" , que és com varen ser anomenats pel poble, van ser promoguts per en Gonçal Masó i Golferichs per a que participessin en les festes del Sagrat Cor de Jesus. Es van comprar les testes a Barcelona i a Cardedeu se'n vàren fer les estructures i les noies de la colònia en van cosir els vestits. Representaven un rei moro i una donzella i s'estrenaren el diumenge 18 de setembre de 1910 encapçalant la processó del Sagrat Cor de Jesús. Aquesta festa religiosa l'organitzaven els estiuejants ; per això; popularment se'n deia la "processó dels senyors", i servia per cloure la temporada d'estiueig. L'any 1935 s'hi incorporen 6 capgrossos; els gegants van caracteritzats de reis catòlics.
El 21 de juliol de 1936, pocs dies després de l'aixecament feixista que va derivar en guerra civil, uns milicians arriben a Cardedeu i cremen l'església i les seves pertinènces. Els gegants i capgrossos són destruïts enmig de la foguera.

L'Acta de donació es conserva a l'arxiu de la parròquial de Cardedeu.

dilluns, 15 d’agost de 2011

POSTALS DE L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE CARDEDEU .

 Cardedeu, 15 d’agost de 2011


Catàleg de postals de l'església de Cardedeu agrupades per fotógrafs.

Hi ha 22 postals conegudes amb vistes de l’església, 9 interiors i 13 exteriors.
Hi ha vistes generals del poble on es veu l’església però no a primer terme (no incloses en aquest recull).
Quan apareixin més postals (segur que n’hi ha més encara no localitzades) actualitzarem aquest llistat.Lucien Roisin Besnard.    (L. Roisin.)  

4.CARDEDEU -  Iglesia   L.Roisin. fot.  Barcelona 
 Vista de l’altar, any 1924.3.CARDEDEU -  Plassa de l’Església  L.Roisin. fot.  Barcelona   
 
  
Vista de la plaça,  any 1932.

 5.CARDEDEU -  Campaná   fot.  L.Roisin. 


Vista de l’església  , entre l’ any 1931 i l’any 1939.


5.CARDEDEU -  Campanario  

Mateixa  imatge que l’anterior , però la postal editada després de la guerra civil.


10.CARDEDEU -  Iglesia antes de su destrucción
 Mateixa  imatge que la primera postal , però la postal editada després de la guerra civil.3.CARDEDEU -  Iglesia  Sta. Maria  L.Roisin. foto 
 
Vista  campanar i façana posterior , entre l’any 1940 i 1949.


13.CARDEDEU -  Plaza Mayor    L.Roisin. Foto.
 Vista de la plaça,  entre l’any 1940 i 1949)

O.B:                        Obradors i Boixadera

 N.º 3 -- CARDEDEU -  Puerta principal de la iglesia parroquial.  O.B.


Vista de la porta de l’església  , anterior al 1936.

N.º 4 -- CARDEDEU -  Interior de la iglesia parroquial.  O.B.
 
 Vista de l’altar i retaule, anterior al 1936. A.T.V:                      Àngel Toldrà Viazo


A.T.V.  --1364-- CARDEDEU -  Puerta de la Iglesia Parroquial

Vista de la porta principal, anterior al 1907.
A.T.V. --3322-- CARDEDEU - Interior de la Iglesia


Vista de l’altar i retaule, anterior al 1910.FOTOTIPIA THOMAS:   Josep Thomas i Bigas  i fills.


 8028 CARDEDEU -  1 - Altar mayor de la Iglesia de Santa Maria
Vista de l’altar, anterior al 1907.Foto SOBERANAS E.R.:   Editor: Exclusivas Rovira


 N.º 8 CARDEDEU  Altar mayor. Iglesia parroquial

Vista de l’altar, any  1959.


SOBERANAS :   Editor: Ediciones FISA

12 CARDEDEU  Altar mayor. Iglesia parroquial


 imatge
no 
disponible Vista de l’altar, possiblement en color, any  1959.
  ZERKOWITZ   Adolfo Zerkowitz i Alfredo Zerkowitz
CARDEDEU.  Iglesia parroquial. Interior. imatge
no 
disponible


(vista de la capella lateral)KOLOR ZERKOWITZ                        Alfredo Zerkowitz

CARDEDEU. N.º 301  Altar Mayor de la Iglesia Parroquial


 (vista de l’altar, en color, anys  1960)CARRERA DE LA RED

Nº 3  CARDEDEU (Barcelona)IGLESIA DE SANTA MARIA I PLAÇA –LES FLORS DE MAIG.

Vista campanar i façana lateral nord, en color, any  1976.


MAGÍ SUÑÉ                                POSTA SOL

CARDEDEU (Barcelona) Font de la Plaça de les flors de Maig

Vista campanar i façana lateral nord, en color.


CARDEDEU (Barcelona) Plaça de las Flors de Maig
Vista campanar i façana lateral nord, en color.
Foto: CHOPO.J.Garcia-Die     Casal de Cultura
 
Església de Santa María de Cardedeu 
Vista campanar i façana lateral nord, en color.


Portal església de Santa María de Cardedeu (Detall)
Vista exterior lateral esquerra porta, en color.Foto: El Nas de Cardedeu     Edita: ULL a l’ull scp
 
postal núm. 15 Plaça Flors de Maig
Vista campanar des de la plaça Flors de maig, en color, any 2009.Fons: Arxiu Esperit del 31